הרצאות גישורר: ניהיליסט או שופט?

הרצאות גישורר: ניהיליסט או שופט?

January 11, 2024 0 By admin

 

 

הרצאות גישורר אינו ניהיליסט או שופט במובן המובן במובן המקראי של המילים. הגישור הוא תהליך שבו מפגש בין הצדדים בסכסוך, ניהול דיונים וחיפוש אחר פתרונות יעילים שיתקבלו על ידי כל הצדדים. במקרים מסוימים, יתכן וההרצאות גישורר יעשה שימוש ביישור חוקי, אך כל זאת על מנת להסכים ולמצוא פתרונות שירכזו צרכי הצדדים.

ניהיליזם הוא גישה פילוסופית שמתעקשת להתעלם מעקרונות מוסריים ומשפטיים, ולכן אין ניהיליסט רגיל מסוגל לשמש עורך דין במובן המקצועי של התעסקות במערכת המשפט הקיימת ובהקניית פתרונות על פי כללי החוק. הרצאות גישורר משתמש ביכולתו לייצג ולקדם את דרישותיהם של הצדדים השונים, ולאו דווקא להתעלם מהמסגרת המשפטית.

מנגנון הגישור מקנה לעורך הדין גישור הרבה חופש וגמישות למענה על צרכי הצדדים. הרצאות גישורר משמש כברגם, יועץ, ויישומן של עקרונות החוק, אך לא בהכרח בהקשר של בימוי דיני אמות נוגעות. הוא מפעיל כישורים של ייעוץ, תכנון, יחסי אנוש, ותהליכי גישור.

עוד יתכן שהשאלה התייחסה למונח “שופט” בתרגום משפטי, כלומר האם הרצאות גישורר הוא שופט. בהקשר הזה, יש לציין כי הרצאות גישורר אינו שופט במשמעות הרגילה של המילה, שכן הוא אינו מחליט על פי החוק או מתחייב לשמור על תפקיד של שופט רשמי במערכת המשפט. אולם, הוא משמש כגורם ייחודי של פתרון סכסוכים והסכמים, וכך יש להבחין בין תפקידיו של הרצאות גישורר לבין תפקידיו של שופט במערכת המשפט הרשמית.